Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Synektika zdecydują o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 roku wysokości 0,45 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 19 marca.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Synektik S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności spółki od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. w wysokości 453 587,39 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projektach uchwał.
Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.
(ISBnews)