Jak wskazano, za dobry wynik naszego kraju odpowiadał w największym stopniu niski poziom nierówności społecznych i spodziewane długie życie.

Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju oparto na trzech filarach: obecny dobrobyt, zdolność do kreacji dobrobytu w przyszłości, oraz dobrostan wynikający z czynników pozapłacowych.

"Bazuje on na ośmiu wskaźnikach, będących obiektywnymi statystykami, pochodzącymi z bazy Banku Światowego oraz Światowej Organizacji Zdrowia" - wyjaśnili eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który opracował zestawienie.

Reklama

Indeks obliczono dla 162 krajów i terytoriów. Średni PKB per capita w czołowej 30. wynosi ok. 45 tys. dol., a jedynie w czterech państwach jest on mniejszy niż 25 tys. dol.

Liderem zestawienia jest Szwajcaria, a kolejne dwa miejsca zajmują Norwegia i Szwecja. Polska plasuje się na miejscu 29., które od 2015 roku zostało poprawione o dwie pozycje. Wyprzedzamy takie kraje, jak Portugalia czy Chiny.

"PKB jako miernik rozwoju nie obejmuje wielu istotnych zjawisk gospodarczych i społecznych; analizuje on podaż, a nie dobrobyt. Nie uwzględnia nierówności, a przy tym pomija czynniki nieprodukcyjne" - wskazano, dlatego PIE zdecydował się opracować własny miernik - Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju.

Według dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotra Araka główną siłą Polski są czynniki pozapłacowe: jesteśmy krajem bezpiecznym, a oczekiwana długość życia jest u nas wysoka. Pod tym względem nasz kraj wyprzedził państwa z pierwszej dziesiątki, jak Finlandia czy Belgia.

"W filarach mierzących obecny dobrobyt i zdolność kraju do jego tworzenia w przyszłości, Polska plasuje się odpowiednio pod koniec trzeciej i na początku szóstej dziesiątki, natomiast w obu odnotowuje poprawę (2,3 proc. w II filarze i 0,7 proc. w III filarze w porównaniu do 2015 roku) – komentuje dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jak wskazują autorzy raportu, "w Polsce występują mniejsze nierówności niż w krajach z absolutnej czołówki Indeksu, np. w Niemczech czy Japonii, na co wpływ mogło mieć rozbudowanie systemu świadczeń socjalnych. Również oczekiwana długość życia stanowi powód do zadowolenia".

Mimo że Polska nie osiągnęła jeszcze poziomu liderów, to w Grupie Wyszehradzkiej nieznacznie ustępuje jedynie Czechom. Na tle innych państw Europy Środkowej Polska wypada stosunkowo dobrze. Na wykresie przedstawiono porównanie wyników Polski we wszystkich trzech Filarach z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej. Kraje te są pod wieloma względami zbliżone do Polski, nie tylko z uwagi na czynniki gospodarcze, lecz także geograficzne i kulturowe. Polska w Indeksie zajmuje 29. miejsce, Czechy – 23., Słowacja – 27., a Węgry – 37.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

>>> Czytaj też: Jeszcze nigdy nie mieliśmy tylu imigrantów. Ale trend chyba się odwraca