Work Service wraz ze spółką zależną zawarł układy ratalne z ZUSWarszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Work Service, wraz ze spółką zależną Industry Personnel Services, zawarł układy ratalne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczące zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o wartości odpowiednio: 59 170 317,43 zł i 9 783 855,10 zł, podała spółka.

"Zgodnie z układem, zobowiązania z tytułu składek zostaną spłacone w 10 ratach między marcem a grudniem 2019 r. Emitent oraz spółka Industry Personnel Services planują spłatę układu ratalnego z bieżących przepływów pieniężnych - czytamy w komunikacie.

Jednym z warunków układu jest regulowanie bieżących płatności wobec ZUS bez żadnych opóźnień, wskazano również.

"W opinii zarządu emitenta, zawarcie układów ratalnych z ZUS pozytywnie wpłynie na sytuację finansową Grupy Work Service i umożliwi z jednej strony odbudowanie nadwyżek środków pieniężnych niezbędnych biorąc pod uwagę istotne śródroczne wahania kapitału obrotowego, a z drugiej strony ułatwi pełne wykorzystanie limitów faktoringowych" - czytamy dalej.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)