Zysk operacyjny wyniósł 40,55 mln zł wobec 76,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 967,05 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 899,54 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2018 r. spółka miała 274,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 254,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 956,69 mln zł w porównaniu z 3 501,09 mln zł rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)