Cognor: Rynek pozwoli na 'przyzwoitą' rentowność w 2019 r., ale zysk może spaść


Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Ze względu na otoczenie rynkowe Cognor spodziewa się "przyzwoitej" rentowności w 2019 r., ale niższej EBITDA i zysku netto niż w ub.r., wynika z komentarza zarządu do wyników za 2018 r.
"Spodziewamy się, że koniunktura ulegnie spowolnieniu w odniesieniu do marżowości, a to w szczególności w związku z wyższymi cenami energii elektrycznej i wzrostem wynagrodzeń. Jednak przewidujemy kontynuację dobrego stanu popytu który winien umożliwić nam osiągnięcie przyzwoitej rentowności w roku 2019, jakkolwiek niższej od EBITDY i zysku netto osiągniętych w roku ubiegłym" - czytamy w raporcie.
Spółka ocenia, że w 2018 r. koniunktura dla europejskich wytwórców uległa dalszej poprawie i osiągnęła, jak sądzi, swój szczyt. Popyt na stal był silny i nasze marże dla wszystkich produktów poprawiły się nawet w porównaniu do dobrego roku 2017 i to pomimo, że pozycja konkurencyjna producentów EAF wobec hut BOF pogorszyła się w związku z drożejącym złomem. Nadwyżki produkcyjne w Chinach spadały, a subsydiowane produkty stalowe napływające z różnych kierunków świata podlegały kontroli, jakkolwiek nie w pełni skutecznej, zdaniem Cognoru. USA wdrożyły szybciej znacznie dotkliwsze sankcje przeciw potencjalnemu dumpingowi, które dotknęły z nielicznymi wyjątkami, wszystkie kraje. Unia została postawiona przed koniecznością zabezpieczenia się przed dumpingiem produktów dotychczas kierowanych do USA i Komisja Europejska ku naszej satysfakcji dość szybko wdrożyła instrument ochronny, który - mamy nadzieję - okaże się skutecznym narzędziem.
"W zakończonym roku zdołaliśmy osiągnąć wszystkie główne cele biznesowe nad którymi pracowaliśmy od lat, w tym: (i) refinansowanie zadłużenia i zmniejszenie (o ok. 25 mln zł rocznie) jego kosztów, (ii) restrukturyzację naszej działalności operacyjnej włączywszy w to finalizację kilku projektów inwestycyjnych poprawiających jakość, koszty produkcji jak i prowadzących do wdrożenia nowych wyrobów oraz (iii) zdefiniowanie nowego średnioterminowego planu rozwojowego i zawarcie szeregu umów na dostawy związanych z nim maszyn i urządzeń. W konsekwencji powinniśmy wkrótce być w pełni zdolnymi do korzystania z możliwej kontynuacji dobrej koniunktury w naszej branży oraz być gotowymi na wyzwania związane z ewentualnym jej pogorszeniem, jeżeli ono nastąpi" - podsumowano.
Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.
(ISBnews)