Libet zawarł umowę sprzedaży aktywów produkcyjnych w Lublinie


Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Libet zawarł umowę sprzedaży aktywów w Lublinie służących do produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych, podała spółka. W związku z zawarciem umów spółce przysługuje roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży w sumie w kwocie 24,6 mln zł. Z uzyskanej ze sprzedaży ceny 11,857 mln zł pomniejszy zadłużenie bankowe.

"Cena sprzedaży aktywów nie odbiega w znacznym stopniu od wyceny tych aktywów przeprowadzonej na zlecenie spółki" - zaznaczono w informacji.

Zawarcie umowy jest kolejnym z działań podjętych przez spółkę w ramach przeglądu opcji strategicznych, podano także.
"Zawarcie przedmiotowej umowy nie zamyka prowadzonego przez zarząd spółki programu przeglądu opcji strategicznych spółki ani zakresu opcji rozważanych obecnie bądź możliwych do przeprowadzenia; proces ten przebiega i będzie kontynuowany w niezmienionym zakresie" - czytamy dalej.
Spółka podała również, że umowa sprzedaży aktywów z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczyła zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Gajkowie.
Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2017 r. wyniosły 288,21 mln zł.
(ISBnews)