Soho Development miało 4,35 mln zł zysku netto w I kw. r.fin. 2018: 2019Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Soho Development odnotowało 4,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019 (1 października - 31 grudnia) wobec 6,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,17 mln zł wobec 7,27 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,01 mln zł w I kw. r. fin. 2018/2019 wobec 55,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I -IV kw. r. fin. 2018/2019 wyniosła 107,09 mln zł.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews)