Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate odnotowało 64,68 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 31,32 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.
Zysk operacyjny wyniósł 78,26 mln euro wobec 31,73 mln euro zysku rok wcześniej.
Wynik EBITDA sięgnął 96 mln euro wobec 26,67 mln euro rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody sięgnęły 102,71 mln euro w 2018 r. wobec 45,81 mln euro rok wcześniej.
Spółka sfinalizowała akwizycje o wartości 520,8 mln euro w ciągu 2018 r., w tym pięć inwestycji w Warszawie (346 mln euro), Krakowie (139 mln euro) i we Wrocławiu (35,8 mln euro).
Wartość portfela grupy wzrosła o 79% do 1,2 mld euro według stanu na 31 grudnia 2018 r. wobec 0,7 mld euro rok wcześniej.
Spółka opublikuje skonsolidowany raport roczny 22 marca 2019 r.
Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.
(ISBnews)