Postępowanie dotyczy remontu 12 km autostrady. Poznański oddział GDDKiA poinformował w piątek o otwarciu ofert przetargowych.

Najniższą cenę wynoszącą ponad 23,6 mln zł zaproponowała spółka Colas Polska. Najdroższą ofertą, przekraczającą 28,4 mln zł była oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia. Kwota szacunkowa przeznaczona przez zamawiającego sięga 28,5 mln zł.

Jak poinformowała w piątek Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA, oferty zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym i niebawem zostanie zawarta umowa.

Wyłoniony wykonawca przeprowadzi remont nawierzchni dwujezdniowej autostrady wraz z odnowieniem oznakowania poziomego i pionowego. Dzięki temu kierowcy będą mieli do dyspozycji odnowioną nawierzchnię na całym 45 kilometrowym odcinku autostrady Konin-Koło-Dąbie. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny