Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Radpol odnotował 2,13 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 2,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,18 mln zł wobec 0,38 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 11,26 mln zł wobec 5,73 mln zł rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,02 mln zł w 2018 r. wobec 154,01 mln zł rok wcześniej.
"Spółka pierwszy raz od kilku lat zakończyła rok pozytywnym wynikiem netto i to w wysokości ponad 2 mln zł. Wynik na poziomie wskaźnika EBITDA jest niemal dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym oraz prawie siedmiokrotnie wyższy niż w roku 2016" - napisała prezes Anna Kułach w liście do akcjonariuszy.
Sprzedaż na nowych rynkach i do nowych klientów sięga 11 mln zł, podała prezes.
"Trudnym procesem okazało się zdobywanie rynków zagranicznych, ponieważ wiele miesięcy zajął nam proces pozyskiwania wymaganych certyfikatów i dopuszczeń, jednak dynamiczne wzrosty sprzedaży zagranicznej w czwartym kwartale 2018 roku pokazują, że jesteśmy coraz lepiej przygotowani do zdobywania rynków zagranicznych i planujemy pokazać to w roku 2019" - dodała szefowa Radpol.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)