Jak czytamy na portalu, uruchomiony przez Ministerstwo Finansów system Twój e-PIT nie radzi sobie z rozliczeniem kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich. Chodzi nie tylko o twórców, ale i osoby, które uzyskują przychód z praw majątkowych, w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

"Problemy pojawiają się, gdy osoba mająca prawo do 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, wypełnia poz. 4 deklaracji PIT-37 w części dotyczącej dochód i ich źródeł przychodów. Formularz deklaracji został tak skonstruowany, że podatnicy muszą w poz. 55 wpisać kwotę przychodów z tytułu praw autorskich, a w poz. 56 podać kwotę, do której mają zastosowanie 50-proc. koszty. W efekcie system gubi się i w rozliczeniu nie dość, że obie kwoty przychodów z tytułu praw autorskich dodaje do wszystkich przychodów uzyskanych przez podatnika (poz. 62), to jeszcze błędnie ustala również dochód uzyskany z tego tytułu" - opisuje portal.

Jak podkreślono, "wygląda to tak, jakby system dodał obie kwoty przychodów z tytułu praw autorskich, a potem odjął od nich kwotę kosztów". W efekcie dochód do opodatkowania może być prawie o połowę wyższy niż kwota przychodów uzyskanych z tego źródła. Jak pisze portal, eksperci radzą, aby osoby, które w porę nie wychwyciły błędu i zaakceptowały rozliczenie w formie elektronicznej, złożyły korektę zeznania rocznego.(PAP)