Jak czytamy w komunikacie "przedsięwzięcie realizowane w ramach fazy B+R (prace badawczo-rozwojowe) programu priorytetowego Sokół – Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, wpisuje się także w Krajową Inteligentną Specjalizację: KIS 4 – wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii".

Dofinansowanie z NFOŚiGW pokryje ponad 70 proc. kosztów całkowitych tego przedsięwzięcia, które wyceniono na niespełna 1,2 mln zł. Umowę w sprawie dotacji podpisali w Warszawie dyrektor departamentu innowacji i ekspertyz NFOŚiGW Magdalena Bodzenta oraz prezes spółki Mielec Diesel Gaz Piotr Andrusiewicz. W umowie zaznaczono, że termin zakończenia inwestycji przewidziano na koniec marca 2020 roku.

NFOŚiGW podał, że "w założeniach projektu przewidziano budowę instalacji wytwarzania i zarządzania mocą, która będzie reagować na rzeczywiste zapotrzebowanie użytkownika na energię elektryczną i cieplną". "Jedną z funkcji pracy urządzenia ma być tworzenie indywidualnych profili zużycia mediów energetycznych przez odbiorców. Oprogramowanie własnego, wysokosprawnego źródła energii elektrycznej i ciepła (wykorzystując układy akumulacji) pozwoli na optymalne wykorzystanie energii, zarówno od strony efektywności energetycznej, jak i kosztowej. Połączenie instalacji dostarczającej energię z innowacyjnym systemem zarządzania ograniczy zatem ryzyko nieefektywnego korzystania z energii w ciągu całej doby" - czytamy w komunikacie. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt