Zgodnie z prawem medialnym kierowniczego stanowiska w mediach publicznych nie mogą piastować osoby z wyrokiem.

Kamenarow został zatrzymany przez policję nocą z 22 na 23 czerwca 2016 r. Według policji miał 1,6 promila alkoholu we krwi. Kamenarow tłumaczył, że zażył lek na odchudzanie, który doprowadził do wzrostu stężenia alkoholu. Sąd nie dał wiary tej wersji wydarzeń. Kamenarow kilkakrotnie próbował odraczać proces, nie pojawiał się na rozprawach, raz posłużył się zaświadczeniem lekarskim o chorobie, podczas gdy w tym czasie był w delegacji w Brukseli.

Kadencja Kamenarowa upływa za rok. Do Rady Mediów Elektronicznych wpłynął wniosek o przedłużenie kadencji dyrektorów z 3 do 5 lat. Kadencja może być przedłużana tylko raz. Nawet jeżeli do takiej zmiany dojdzie, nie obejmie ona skazanego prawomocnym wyrokiem szefa telewizji. Obecnie upływa termin kadencji szefa radia publicznego Aleksandra Welewa. Wciąż nie wiadomo, czy parlament zdąży ze zmianą do końca maja, kiedy Welew powinien ustąpić ze stanowiska.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)