Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto Introlu wyniósł 1,4 mln zł, a EBITDA 18,4 mln zł w 2018 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 455 710 tys. zł, zysk brutto ze sprzedaży: 80 156 tys. zł, EBITDA: 18 401 tys. zł, zysk netto: 1 438 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Introl podał, że na wyniki osiągnięte w 2018 r. wpłynęły m.in.: strata osiągnięta przez spółkę Smart In Sp. z o.o. Sp. k. w wysokości 22,6 mln zł netto, m.in. w związku ze spisaniem prac badawczo-rozwojowych na kwotę 8,0 mln zł, odpisów aktualizujących dotyczących aktywów związanych z realizacja kontraktów dla Spółki Qumak, która ogłosiła upadłość na łączną kwotę 5,2 mln zł, negatywny wpływ EBITDA Smart In Sp. z o.o. Sp.k. na skonsolidowany wskaźnik EBITDA grupy Introl wyniósł: minus 17,6 mln zł, wzrost przychodów ze sprzedaży o 56,4 mln zł, w tym wzrost przychodów w segmencie usług AKPiA o 35,1 mln zł czyli o 22% w stosunku do roku ubiegłego, przy porównywalnej średniej marży, spowodował zanotowanie wyższej marży brutto na tym segmencie o blisko 10,6 mln zł oraz wzrost przychodów w segmencie dystrybucja z doradztwem o 16,0 mln zł czyli o 13,5%, spowodował zanotowanie wyższej marży brutto na segmencie o ponad 3,3 mln zł,

"Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Introl podlega badaniu przez biegłego rewidenta, co oznacza iż prezentowane w niniejszym raporcie dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie" - czytamy także.

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego planowana jest na 26 kwietnia 2019 r.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)