Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Benefit Systems przyjął założenia programu umów wspólników z osobami kluczowymi w celu rozwoju spółek z Segmentu Zagranica, czyli Benefit Systems International (BSI), Benefit Systems Greece MIKE (BS Grecja), Benefit Systems d.o.o. (BS Chorwacja) Benefit Systems Bułgaria EOOD (BS Bułgaria) oraz nowych spółek w przypadku wejścia na nowe rynki zagraniczne, w ramach którego kluczowe osoby zostaną mniejszościowymi wspólnikami poszczególnych spółek, podał Benefit.
Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.
(ISBnews)