Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Zakład przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii podjął produkcję, podał Serinus Energy.
Gaz z odwiertu produkcyjnego Moftinu-1003 został przepompowany do zakładu przetwarzania, a następnie trafił do rurociągu przesyłowego (sprzedażowego). Przetworzony w zakładzie gaz pod względem wartości punktu rosy wody (ang. water dew point) oraz węglowodorowego punktu rosy (ang. hydrocarbon dew point) odpowiada parametrom transportowym sieci, ustanowionym przez rumuńskiego krajowego operatora rurociągów przesyłowych - Transgaz, podkreśliła spółka.
Spółka przeprowadzi standardowy program rozruchu produkcji, w ramach którego ustabilizowane zostaną parametry produkcji i pracy zakładu. Bezpośrednio po tym nastąpi uruchomienie wydobycia gazu z odwiertu Moftinu-1007 i jego przesył do zakładu przetwarzania gazu. Sprzedaż wydobytego gazu w okresie rozruchu i stabilizowania parametrów będzie prowadzona na bieżąco. Natomiast gdy tylko dzienne ilości przetwarzanego gazu ulegną wyrównaniu, sprzedaż przejdzie na tryb miesięczny, zgodnie z zapisami przewidzianymi w umowie sprzedaży gazu, podano.
"To niezmiernie ważny kamień milowy dla Serinusa. Rozpoczęcie przemysłowego wydobycia gazu, uruchomienie zakładu przetwarzania, a w konsekwencji - rozpoczęcie sprzedaży przetworzonego gazu mają ogromny wpływ na spółkę, ale też przyczynią się do transformacji całego regionu Moftinu. Czujemy dumę, widząc ogrom pracy włożonej w ten projekt przez nasz personel oraz zespół rumuńskiej firmy realizującej kontrakt wykonawczy EPC, pracy bez której nie byłoby możliwe osiągnięcie tego sukcesu" - powiedział prezes Serinusa Jeffrey Auld, cytowany w komunikacie.
Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)