Poczta Polska planuje w najbliższym czasie zatrudnić ponad 3 tys. osób z niepełnosprawnością i zwiększyć tym samym wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością z 2 do 6 proc. - podała w poniedziałek w komunikacie spółka.

Jak czytamy w komunikacie "w ramach realizowanej od lipca 2018 roku »Polityki zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością«, dąży do wyrównywania szans zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy". Aktualnie w spółce pracuje 1630 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, co stanowi blisko 2 proc. załogi. Dzięki zrekrutowaniu jeszcze ponad 3 tys. osób, spółka zwiększy wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością do 6 proc.

Według Poczty Polskiej, najwięcej osób niepełnosprawnych zatrudnionych w spółce, pracuje na stanowisku obsługi klienta, listonosza, pracownika sortowni.

Reklama

"Osoby z niepełnosprawnościami często są bardzo dobrymi pracownikami" - powiedziała, cytowana w komunikacie, dyrektor zarządzająca Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej Agnieszka Grzegorczyk. "Zatrudniając ich, pozyskujemy nie tylko dobrą kadrę, ale także budujemy kulturę otwartości na osoby ze szczególnymi potrzebami. Wpływa to na wizerunek pracodawcy, jako społecznie odpowiedzialnego. Dodatkowo pełnosprawni pracownicy integrują się wokół projektów dotyczących niepełnosprawności i stają się bardziej zaangażowani w sprawy osób z niepełnosprawnościami – dodała.

W komunikacie przypomniano, że przyjęta w lipcu 2018 roku „Polityka zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością” opiera się na kilku założeniach - w tym m.in. o to, by w procesie rekrutacji, oprócz wymiaru ekonomicznego, brać pod uwagę czynniki społeczne i środowiskowe.

"Spółka zakłada, że pozyskując nowych i kompetentnych pracowników spośród osób z niepełnosprawnościami stworzy zintegrowany zespół pracowniczy. Oprócz tego firma liczy, że podejmowane przez nią działania zmniejszą koszty obowiązkowych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych" - podano w komunikacie.

"Jestem jedną z osób, która trafiła do Poczty Polskiej w ramach programu +Praca-Integracja+ realizowanego we współpracy z PFRON i Fundacją Aktywizacja, który oferuje wsparcie osobom z niepełnosprawnością na rynku pracy" - mówi, cytowana w komunikacie Magdalena Kucińska pracownica Pionu Kapitału Ludzkiego w regionie warszawskim PP.

Kucińska podkreśliła, że "w firmie nikt nie patrzy na mnie przez pryzmat ograniczeń fizycznych, ważne są moje kompetencje". "Zespół traktuje mnie tak, jak każdego innego współpracownika" - dodała.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku, zatrudnia ponad 80 tys. pracowników. Ma ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.

>>> Czytaj też: Polskie żółte kamizelki formują szeregi. Pocztowcy szykują się do strajku