Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Sunex i Cube.ITG na rynku głównym w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda.
Obrót akcjami spółek został zawieszony od 7 maja.
Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest nieprzekazanie przez w/w emitentów do publicznej wiadomości kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa, podała wcześniej KNF.
Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. notowana na głównym rynku GPW.
Sunex jest producentem rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu.
(ISBnews)