Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - LC Corp odnotował 108,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 78,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 143,58 mln zł wobec 109,08 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 420,71 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 258,05 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 5,78 mln zł wobec 41,76 mln zł zysku rok wcześniej.
LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)