Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze R22 zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca o przeprowadzeniu skupu akcji własnych o wartości do 2,5 mln zł oraz zmianie roku obrotowego, podała spółka. Jednocześnie zarząd podtrzymuje deklarację skupu do 350 tys. akcji, o wartości do 5 mln zł, w ciągu 18 kolejnych miesięcy.

"Od czasu IPO dynamicznie poprawiamy wyniki i zwiększamy skalę działalności Grupy R22. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, będziemy dzielić się tym wzrostem z akcjonariuszami. Chcemy robić to zarówno poprzez wypłatę dywidendy, jak i skup akcji własnych, który zdecydowaliśmy się rozłożyć na dwa etapy. Jeśli akcjonariusze poprą naszą propozycję, to jeszcze w III kwartale chcielibyśmy skupić akcje o wartości do 2,5 mln zł" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

Projekty uchwał NWZA zakładają nadanie zarządowi spółki zależnej, tj. H88 SA upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych R22 o wartości do 2,5 mln zł, przy maksymalnej cenie za jedną akcje w wysokości 25,0 zł. Skup akcji własnych zostanie przeprowadzony w drodze ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, podano dalej.

"12 czerwca akcjonariusze zdecydują również o zmianie roku obrotowego spółki. Jeśli przyjmą proponowaną uchwałę, rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2019 r. potrwa do 31 grudnia 2020 r., a następne będą pokrywać się z rokiem kalendarzowym" - czytamy także.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)