"Mazowieccy pracownicy i funkcjonariusze przeprowadzili kontrole w 9 spółkach podejrzanych o nielegalną działalność oraz dokonywanie transakcji z udziałem podmiotów pełniących rolę tzw. »znikających podatników«"- czytamy w komunikacie IAS..

Jak dodano, działania miały miejsce na terenie największych centrów obrotu wyrobami tekstylnymi w Polsce m.in. w Wólce Kosowskiej. Dzięki nim udało się wytypować nierzetelne spółki na wczesnym etapie ich działalności, które w krótkim czasie wygenerowały obroty wysokości ok 35 milionów złotych.

"Przedstawiciele kontrolowanych firm poinformowali pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, że nie posiadają wystarczających środków umożliwiających uregulowanie zobowiązań. Po przystąpieniu przez służby Celno-Skarbowe do zabezpieczenia towaru, znaczne kwoty w gotówce na poczet nieuiszczonych świadczeń zostały jednak przekazane. Ostatecznie zabezpieczono około 1,2 mln złotych (w gotówce) oraz towar i mienie o wartości blisko 300 tys. złotych (łącznie prawie 1,5 mln)"- napisano w komunikacie.

"Przy współpracy z Departamentem Nadzoru nad Kontrolami Ministerstwa Finansów możemy prowadzić działania zmierzające do zmniejszenia rozmiarów szarej strefy. Należy zwrócić uwagę że większość podejmowanych działań kontrolnych KAS ma charakter prewencyjny. Nie chodzi przecież o to, aby kontrolować i sprawdzać wszystkich, ale żeby interweniować tam, gdzie może dochodzić do próby wyłudzenia" – powiedział Radosław Borowski, Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.

IAS przypomina, że ważne jest również to że, podatnicy coraz częściej dobrowolnie wypełniają swoje zobowiązania podatkowe, o czym świadczy 95% wzrost wartości wpływów z korekt kontrolowanych deklaracji złożonych w 2018r.

>>> Czytaj też: Rekordowe wpływy do FUS. Takiej sytuacji nie było od od czasu reformy emerytalnej w 1999 r.