Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Impexmetalu znajdujące się w wolnym obrocie, w cenie 4,25 zł za sztukę, podała spółka. Celem jest osiągnięcie 100% akcji spółki i wycofanie jej z giełdy.

Podmiotami nabywającymi akcje są: Impexmetal oraz Boryszew. Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Santander Bank Polska począwszy od 6 czerwca 2019 r. W sytuacji, gdy w wyniku wezwania wzywający będą bezpośrednio lub pośrednio kontrolować 90% lub więcej akcji spółki, ich intencją będzie rozpoczęcie procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych, podano także.

"W wyniku analizy opcji strategicznych, którą prowadzimy, zdecydowaliśmy się uprościć strukturę grupy, jednocześnie chcemy ograniczać koszty wynikające z utrzymywania spółki Impexmetal na giełdzie" - wyjaśnił prezes Piotr Lisiecki, cytowany w komunikacie.

Jego zdaniem, oferta jest atrakcyjna dla akcjonariuszy Impexmetalu, bo jego giełdowy kurs jest zbliżony do wieloletnich maksimów. Trzyletnia stopa zwrotu z akcji Impexmetalu wynosi obecnie około 50%.

Oferowana w wezwaniu cena jest zgodna z warunkami wskazanymi w ustawie o ofercie publicznej i wynosi 4,25 zł za akcję. W czwartek na koniec sesji giełdowy kurs spółki wyniósł 4,3 zł. Proponowana cena jest wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen z okresu trzech oraz sześciu miesięcy poprzedzających wezwanie na akcje Impexmetalu o 17,4%.

"Cena, jaką proponujemy w wezwaniu jest atrakcyjna dla wielu inwestorów i liczymy na ich pozytywny odbiór. Wezwanie to okazja dla małych i dużych inwestorów do zamknięcia inwestycji z wysokim zyskiem, co jest wciąż szczególnie ważne, biorąc pod uwagę niską płynność na giełdzie i dekoniunkturę na rynku kapitałowym" - dodał Lisiecki.

Wzywający łącznie zamierzają nabyć w wezwaniu 64,62 mln akcji i głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących po zaokrągleniu 34,01% ogólnej liczby akcji.

Zarówno Impexmetal, jak i wszyscy wzywający wchodzą w skład grupy kapitałowej Boryszew, której większościowym akcjonariuszem jest Roman Karkosik. Boryszew jest już obecnie największym akcjonariuszem spółki, kontrolującym prawie 66% głosów.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)