Sąd UE (ang. General Court) wchodzi w skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i jest sądem pierwszej instancji dla większości decyzji podejmowanych przez Komisję Europejską i inne instytucje i organy UE, we wszystkich dziedzinach, w których Unia ma kompetencje - podano w komunikacie.

Częściowe odnowienie składu Sądu przeprowadzono w związku z wygaśnięciem kadencji 23 sędziów 31 sierpnia 2019 r.; w ramach trzeciego etapu reformy Sądu dziewięciu dodatkowych sędziów dołączy do składu w dniu 1 września 2019 r. - sprecyzowano w komunikacie.

Spośród 14 sędziów, którzy zostali mianowani na okres od 1 września br. do 31 sierpnia 2025 r., sześcioro sędziów powołano ponownie. Są to: Eugene Buttigieg i Ramona Frendo z Malty, Anthony Collins i Colm Mac Eochaidh z Irlandii, Jan Passer z Czech i Vesna Tomljenović z Chorwacji.

Na ten sam okres powołano siedmioro nowych sędziów: Johannesa Laitenbergera i Gabriele Steinfatt z Niemiec, Jose Martina y Pereza de Nanclares i Miguela Sampol Pucurullę z Hiszpanii, Rimvydasa Norkusa z Litwy, Tamarę Periszin z Chorwacji i Petrę Szkvarzilovą-Pelzl z Czech.

Ponadto Iko Nomm z Estonii został mianowany na okres od 1 września br. do 31 sierpnia 2022 r. Jego mandat jest krótszy niż mandat pozostałych sędziów, ponieważ należy on do sędziów, którzy zostali lub zostaną mianowani na trzy lata w ramach reformy Sądu. Celem tego jest dostosowanie mandatu tych sędziów do końca mandatu innego sędziego z tego samego państwa członkowskiego - sprecyzowano w komunikacie.

Na koniec wyjaśniono, że sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za wspólnym porozumieniem rządów krajów członkowskich po konsultacji z panelem odpowiedzialnym za wydawanie opinii, czy kandydaci są odpowiedni do wykonywania danych obowiązków. "Kandydaci są wybierani spośród osób, których niezależność jest ponad wszelką wątpliwość" i "muszą posiadać zdolność wymaganą do powołania na wysoki urząd sądowy" - wskazano w komunikacie. (PAP)