Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, wynika z projektów uchwał na walne.
"Zysk netto spółki za 2018 rok w wysokości 141 608 479,72 zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. Skonsolidowane przychody sięgnęły 3,3 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)