Protektor miał 0,81 mln zł zysku netto, 2,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.


Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Protektor odnotował 0,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 2,04 mln zł wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,53 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 27,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,62 mln zł wobec 1,06 mln zł straty rok wcześniej.
Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 104,23 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)