Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Alchemii od 31 maja w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu, podała spółka.

"Zgodnie z uchwałą w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki, zarząd giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy zawiesza obrót akcjami spółki, oznaczonymi kodem PLGRBRN00012 - od dnia 31 maja 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Wcześniej dziś Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew - ogłosił przymusowy wykup 2 618 926 akcji Alchemii po 4,8 zł za akcję.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

(ISBnews)