Jak wynika ze specyfikacji zamieszczonej w piątek na platformie zamówień spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, zamawiane roboty obejmują zaprojektowanie i wykonanie w ciągu 31 miesięcy od podpisania umowy przebudowy stacji Szopienice Płn. oraz niespełna 2 km przylegających do niej linii kolejowych.

Zakres prac pokrywa się z jednym z dotąd nierealizowanych elementów postępowania pod nazwą „Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”.

Początkowo PLK chciały w jednym podzielonym na dwie części przetargu wyłonić wykonawców kluczowej części całego tego przedsięwzięcia. Postępowanie to trwało od kwietnia ub. roku. Zakończyło się podpisaniem w styczniu br. wartego ponad 315 mln zł kontraktu z firmą PORR na prace na odcinkach Gliwice – Bytom oraz posterunek Dorota (w Sosnowcu) – Mysłowice Brzezinka.

W tej części przetargu, na zadanie dotyczące odcinków Gliwice – Bytom oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka, spłynęły trzy oferty. Przy budżecie 213,3 mln zł brutto i ofercie PORR na poziomie 315,6 mln zł brutto (cena stanowiła 75 proc. kryterium oceny) PLK zdecydowały się wybrać tego wykonawcę; pozostałe oferty oscylowały wokół 360 mln zł.

W przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach 161, 654, 655, 657, 658 (połączenie Chorzów Stary – Mysłowice, w tym stacja Katowice Szopienice Płn.) napłynęła jedna oferta – za 425,5 mln zł. Przy budżecie na poziomie 217,1 mln zł PLK unieważniły tę część przetargu. Władze sygnalizowały wówczas przygotowania do ponownego przetargu na zaplanowaną inwestycję.

Ogłaszając tamten przetarg PLK akcentowały, że chodzi o ważne fragmenty północnej obwodnicy towarowej GOP. Trasy Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Siemianowice Śląskie – Dąbrówka Mała – Katowice Szopienice Północne oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka są szczególnie ważne dla przewozów towarowych.

Choć na przewidzianych do rewitalizacji odcinkach prowadzony jest ruch towarowy, mogą one być również wykorzystywane jako linie objazdowe pociągów pasażerskich. W ramach prac w unieważnionej części przetargu zakładano m.in. przebudowę stacji Siemianowice Śląskie i Katowice Szopienice Północne.

Teraz PLK ogłosiły przetarg na przebudowę stacji Szopienice Północne. Ogłoszony termin składania ofert to 10 lipca br. Zamówienie powinno zostać wykonane w ciągu 31 miesięcy od podpisania umowy.

Projekt „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka" jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.