W opublikowanym komunikacie MSZ wyraziło swe poważne zaniepokojenie proponowanym uznaniem za beneficjentów ustawy o weteranach również osób "wykonujących zadania udaremnienia próby zamachu stanu i zabezpieczenia stabilizacji sytuacji w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej w ramach rozległej wojskowo-strategicznej operacji państw członkowskich Układu Warszawskiego od 21 sierpnia do listopada 1968 roku". Cytowany tekst to fragment zamieszczonego w poniedziałek na stronie internetowej KPFR projektu nowelizacji ustawy o weteranach, jaki zamierza przedstawić jej frakcja w Dumie Państwowej.

Jak zaznacza czeski MSZ, podpisana w 1993 roku przez prezydentów obu państw umowa o przyjaznych stosunkach i współpracy między Republiką Czeską i Federacją Rosyjska deklaruje wolę obu stron, by w stosunkach wzajemnych "skończyć z totalitarną przeszłością, związaną z niedopuszczalnym użyciem siły wobec Czechosłowacji w 1968 roku i dalszym nieusprawiedliwionym pozostawianiem wojsk radzieckich na czechosłowackim terytorium". Komunikat deklaruje przekonanie, że strona rosyjska uważa tę umowę za obowiązującą i powstrzyma się przed krokami, które podałyby jej treść w wątpliwość.

>>> Czytaj też: Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Wietnam zwycięzcą wojny handlowej USA-Chiny