Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał we wtorek Mariana Banasia na stanowisko ministra finansów. Dotychczas Banaś był wiceministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan zwrócili uwagę w komentarzu przekazanym PAP, że w Polsce mamy do czynienia z trwale niskim poziomem inwestycji i mało optymistycznymi prognozami co do możliwości odwrócenia tego trendu w najbliższych latach.

"Kulejące inwestycje mogą osłabiać tempo wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie. Dlatego priorytetem rządu i nowego ministra finansów powinno być zwiększenie inwestycji" – uważa dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski.

"Przed nowym ministrem finansów stoi wyzwanie - niedopuszczenie do powiększenia deficytu finansów publicznych. Powinien twardo bronić i stać na straży budżetu. Hamować zapędy do wybujałych wydatków o charakterze konsumpcyjnym. Tym bardziej, że wiele pokus pojawi się jesienią, w okresie przedwyborczym. Wydatki zaś powinny w jak największym stopniu mieć charakter prorozwojowy i służyć pobudzeniu inwestycji przedsiębiorstw (zwłaszcza mniejszych)" - dodała ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan Sonia Buchholtz.

Jej zdaniem na pewno istnieje potrzeba dalszego uszczelniania systemu podatkowego, ale - jak podkreśliła - nie może się to odbywać kosztem karania uczciwych przedsiębiorców. "Mamy nadzieję, że nowy minister finansów definitywnie zrezygnuje z tzw. testu przedsiębiorcy" - zaznaczyła.

Zdaniem pracodawców nowy minister finansów powinien zastanowić się też nad powołaniem komisji lub rady, której zadaniem byłby stały monitoring stosowania prawa podatkowego. Rekomendacje tej instytucji powinny być brane pod uwagę przy proponowaniu zmian - wskazali w swoim komentarzu. (PAP)

Autor: Marcin Musiał