Impexmetal: Wszystkie akcji Alchemii objęte squeeze-outem zostały nabyteWarszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu 2 618 926 akcji Alchemii, ogłoszone przez Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew, podała spółka.

Przedmiotem przymusowego wykupu były wszystkie akcje Alchemia należące do akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 2 618 926 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,3 zł każda akcja, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 1,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemii, podano także.

"Wszystkie akcje objęte żądaniem przymusowego wykupu zostały nabyte przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

(ISBnews)