Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Famur postanowił wyemitować nie więcej niż 200 000 obligacji serii B, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji serii B wynosi 1000 zł, a łączna wartość nominalna - do 200 mln zł. Cel emisji obligacji serii B nie został określony.
"Obligacje serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 260 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od obligacji serii B będą wypłacane co 6 miesięcy. Warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii B zostały szczegółowo opisane w warunkach emisji obligacji serii B. Dniem rozpoczęcia naliczania odsetek od obligacji serii B będzie data emisji (wliczając ten dzień)" - czytamy w komunikacie.
Datą emisji obligacji serii B będzie 27 czerwca 2019 r., zaś datą wykupu - 27 czerwca 2024 r.
Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)