Jak podkreślił poznański magistrat, Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Poznaniu na bieżąco weryfikuje poprawność działania Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) oraz jakość obsługi klientów. Zgodnie z postanowieniami umowy, za niedoskonałości systemu naliczane są kary. ZTM skorzystał ze swojego uprawnienia i wysłał do operatora systemu kolejną notę księgową, a także spotkał się z przedstawicielami operatora w celu omówienia możliwości poprawy działania systemu.

„Poznański Rower Miejski to doskonale znane użytkownikom z minionych lat rowery 3. generacji (PRM 3G) oraz rowery bezstacyjne, 4. generacji (PRM 4G). Ten drugi to system nowy w przestrzeni miejskiej i wszelkie uwagi dotyczące jego funkcjonowania są stale szczegółowo analizowane pod kątem ewentualnych usprawnień. ZTM przez cały czas czyni starania, aby cały system w jak największym stopniu spełniał oczekiwania użytkowników i tego samego oczekuje - zgodnie z zapisami umowy - od operatora" - podał magistrat.

ZTM z pomocą zewnętrznej firmy weryfikuje poprawność działania systemu, m.in. dostępność i sprawność rowerów, poprawność działania aplikacji, terminali, blokad rowerów i klawiatury numerycznej.

Reklama

„W efekcie podjętych działań stwierdzono uchybienia, w związku z czym w czerwcu wystawiona została nota księgowa opiewająca na 299 tys. zł. Kary umowne zostały nałożone za niedziałające lub wadliwie oprogramowanie, niezapewnienie wymaganej liczby sprawnych rowerów, przekroczenie czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego roweru oraz - w największym stopniu - za nieterminowe rozpatrywanie skarg i wniosków użytkowników" - podał ZTM.

W komunikacie dodano, że to kolejne już kary umowne nałożone na operatora systemu PRM - wcześniej wystawiono notę księgową na kwotę 80 tys. zł za niedostarczenie w terminie systemu raportowego.

„Priorytetową kwestią pozostaje jak najszybsze eliminowanie usterek, tak żeby użytkownicy mogli korzystać ze sprawnego i przyjaznego systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego. (...) przedstawiciele ZTM spotkali się z przedstawicielami operatora w celu omówienia poszczególnych problemów, zgłaszanych przez użytkowników rowerów miejskich oraz obserwowanych przez ZTM, a także wypracowania możliwości ich rozwiązania" - wskazano w komunikacie.

Do czasu opublikowania depeszy PAP nie uzyskała komentarza operatora Poznańskiego Roweru Miejskiego.

>>> Czytaj też: Ursus Bus w poważnych tarapatach. "To była ostatnia nitka, która trzymała ich przy życiu"