Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Energa Obrót - spółka zależna Energi - i jedna z 22 pozwanych przez nią farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała Energa. Warunki ugody są neutralne dla wyniku spółki.
"Strony kontynuują współpracę w zakresie sprzedaży praw majątkowych na podstawie nowej umowy" - czytamy w komunikacie.
Warunki, na jakich zawarto ugodę, są satysfakcjonujące dla stron i wpływają neutralnie na wynik finansowy Energa Obrót, podano także.
Jest to czwarta ugoda zawarta przez Energa Obrót z pozwanymi farmami wiatrowymi.
"Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 35% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych" - czytamy dalej.
We wrześniu 2017 r. spółka podała, że Energa-Obrót zaprzestała realizacji 22 ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych. Energa szacowała wtedy, że może dochodzić ok. 600 mln zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jej kontrahentów w czasie realizacji 22 ramowych umów.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)