Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o przeznaczeniu w całości zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy spółki, wynika z podjętych uchwał walnego zgromadzenia.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 66 252 330,14 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy z możliwością późniejszej wypłaty akcjonariuszom" - czytamy w podjętej uchwale.
Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
(ISBnews)