Projekt nowego Prawa zamówień publicznych zaakceptował w ubiegłym tygodniu Stały Komitet Rady Ministrów. Teraz czeka on na rozpatrzenie przez rząd.

PZP wierzy, że nowe rozwiązania "poważnie przyczynią się do ograniczenia wyzwań, z jakimi od lat boryka się polski model inwestowania środków publicznych".

"Poczytujemy propozycje zawarte w projekcie nowych przepisów o zamówieniach publicznych jako poważną szansę naprawy istotnych wadliwości obecnego systemu, co przyczyni się do zmniejszenia presji ciążącej na stronach umów o zamówienie publicznej, a w dalszej konsekwencji do stabilniejszego i bardziej przewidywalnego rozwoju polskiego budownictwa i polskiej gospodarki" - podkreślono w stanowisku Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w sprawie przyjęcia przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu nowej ustawy prawo zamówień publicznych.

Nowe przepisy mają przyczynić się do wzrostu liczby firm, w tym MŚP, startujących w przetargach oraz do tego, by pieniądze w systemie zamówień publicznych wydawane były w sposób uwzględniający np. wzrost innowacyjności.

Jak wskazuje PZPB, "dotychczasowa praktyka zamówień publicznych, ukształtowana na gruncie obowiązujących obecnie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 roku, okazała się silnie niekorzystna dla rynku, doprowadzając do sporów o wielomiliardowych wartościach oraz upadku w minionych latach setek przedsiębiorstw".

Reklama

Według Związku projekt nowej ustawy stanowi "zauważalny, istotny krok w stronę uporządkowania systemu zamówień publicznych w Polsce, a zawarte w nim mechanizmy rynek budowlany ocenia co do zasady pozytywnie".

W ocenie PZPB na uwagę w proponowanych przepisach zasługuje w szczególności: wprowadzenie obowiązku współpracy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym; zakaz rażąco nieproporcjonalnego kształtowania praw i obowiązków stron; wykaz klauzul abuzywnych (czyli niedozwolonych) w umowach pomiędzy wykonawcą a zamawiającym; obowiązek stosowania waloryzacji wynagrodzenia przy umowach o okresie wykonywania ponad 12 miesięcy.

Związek zwraca też uwagę na: położenie nacisku na polubowne metody rozwiązywania sporów; profesjonalizację postępowań odwoławczych i sądowych w sprawach o zamówienie publiczne; położenie nacisku na poprawę jakości opisów przedmiotu zamówienia; profesjonalizację zachowań zamawiających "poprzez tworzenie polityk zakupowych oraz systematyczne analizowanie niepowodzeń kontraktowych"; a także "wyraźne rozdzielenie zamówień poniżej progów UE oraz powyżej progów UE przy wprowadzeniu istotnego zróżnicowania i odformalizowania procedur poniżej progów, co powinno wpłynąć pozytywnie na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw".

Zamówienia publiczne to - jak podkreśla Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które przygotowało projekt nowych przepisów - bardzo ważny obszar. Według danych resortu w 2017 r. państwo wydało na zamówienia publiczne ok. 163,2 mld zł (8 proc. polskiego PKB), a w 2018 r. - 200 mld zł (blisko 10 proc. naszego PKB).

Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) to największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży infrastruktury i budownictwa.(PAP)

autor: Magdalena Jarco