Zadłużenie zagraniczne Hiszpanii sięgnęło nienotowanego w historii kraju poziomu 2 bln euro brutto na koniec pierwszego kwartału 2019 r. - poinformował we wtorek Bank Hiszpanii (BdE).

Z danych BdE wynika, że w porównaniu do ostatniego kwartału 2018 r. dług zagraniczny brutto zwiększył się o prawie 2,4 pkt. procentowe, zaś w stosunku do okresu styczeń-marzec 2018 r. - o 3 pkt. procentowe.

“Na koniec pierwszego kwartału 2019 r. zadłużenie zagraniczne sięgnęło kwoty 2,058 bln euro, co odpowiada 169,2 proc. PKB kraju” - oszacował Bank Hiszpanii.

Zgodnie z informacjami banku centralnego w Madrycie, dotychczas najwyższe zadłużenie zagraniczne brutto w historii Hiszpanii wobec PKB zanotowano w 2015 r. Sięgnęło ono wówczas poziomu 168,4 proc. PKB.

Z analiz ekspertów banku centralnego w Madrycie wynika, że rekordowe zadłużenie zagraniczne Hiszpanii jest m.in. efektem wzrostu cen ropy naftowej.

>>> Czytaj też: Desperacki krok Putina. Wyda ponad 50 mld dol. ze specjalnego funduszu?