Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Energi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.
"Zysk netto za rok obrotowy 2018, w wysokości 495 002 271,26 zł dzieli się, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.
W czerwcu 2018 r. akcjonariusze Energi zdecydowali o przekazaniu całości zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy.
Energa odnotowała 739 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 773 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 495 mln zł wobec 107 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)