10 proc. rocznie – w takim tempie rośnie polska branża producentów gier. Jednak zdaniem wielu ekspertów, potencjał drzemiący w spółkach gamingowych znad Wisły jest dużo większy. Dodatkowym impulsem do rozwoju przyszłych następców CD Projekt mają być m.in. środki z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W tym i kolejnym roku poznamy zatem kolejne projekty skoncentrowane wokół gier wideo, które mają szansę na łącznie 200 mln zł grantów przyznanych w kolejnych dwóch konkursach w ramach programu sektorowego GameINN.

- Dedykujemy nasze programy do całej branży gier wideo, nie tylko dla twórców gier. Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze firmy, jak i ich konsorcja z innymi przedsiębiorcami lub jednostkami naukowymi. Do tej pory w ramach dwóch konkursów GameINN sfinansowaliśmy prace nad opracowaniem 74 różnych projektów, a naszymi beneficjentami zostały w większości firmy z sektora MŚP – zaznacza dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Zabawa i potrzeba

Cel konkursu w każdej kolejnej edycji jest równie ambitny: to wsparcie projektów B+R związanych z branżą gier i rozwiązań wideo i tym samym wydatne zwiększenie globalnej konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo w perspektywie do 2023 r. W poprzednich turach konkursów NCBR przyznał dofinansowania o łącznej wartości niemal 195 mln zł. Dochodzące do tego obecne 200 mln zł do podziału oznacza, że GameINN jest największym programem wsparcia dla branży gamingowej w Polsce. Co ciekawe, technologie rozwijane przy wsparciu NCBR w ramach GameINN mają także zastosowanie poza sektorem cyfrowej rozrywki.

- W sektorze gier powstają technologie wykorzystywane także w innych dziedzinach. Pieniądze przekazane beneficjentom programu przez NCBR wspierają rozwój polskiej gospodarki, ale co najważniejsze na co dzień służą potrzebom konkretnych ludzi – podkreśla Wojciech Kamieniecki.

Reklama

O jakich projektach tu mowa? O np. EchoVis czyli innowacyjnej aplikacji umożliwiającej rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku jak i o grze edukacyjnej „Professor Why”, pozwalającej uczniom rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w wirtualnym laboratorium chemicznym.

Sam program sektorowy to nie jedynie pomysł urzędników: GameINN powstał bowiem z inicjatywy takich firm jak CD Projekt, Techland, CI Games, Bloober Team czy 11 bit studios, zrzeszonych w Porozumieniu Polskie Gry.

Nabór wniosków w trzecim konkursie GameINN zakończy się 28 czerwca, ale jeszcze w IV kwartale tego roku, NCBR ogłosi kolejny konkurs.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Źródło nieznane