Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Monitoring Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wykazał, że w maju 2019 r. zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dokonało 5 182 gospodarstw domowych i 351 odbiorców przemysłowych, podał URE.
"W maju br. zmiany sprzedawcy dokonało 5 182 gospodarstw domowych, podczas gdy w kwietniu br. liczba ta wyniosła 5 904. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - liczba zmian sprzedawcy odnotowana w maju 2019 r. wynosiła 351, podczas gdy w kwietniu br. przeprowadzono takich zmian 460" - czytamy w komunikacie.
Liczba gospodarstw, które zmieniły sprzedawcę od początku prowadzenia monitoringu, tzn. od grudnia 2007 r. wg stanu na koniec maja 2019 r. wyniosła 208 376 i zwiększyła się od końca grudnia 2018 r. o 25 776, co stanowi wzrost o 4,3%.
Łączna liczba odbiorców przemysłowych, którzy zmienili sprzedawcę energii według stanu na koniec maja 2019 r. wyniosła 208 376 i zwiększyła się od końca grudnia 2018 r. o 7 371, co stanowi wzrost o 3,7%.
(ISBnews)