Elemental ma umowę z mBankiem ws. programu obligacji do 64 mln złWarszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Elemental Holding zawarł z mBankiem umowę emisyjną, agencyjną i depozytową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 64 mln zł, podała spółka. Celem emisji będzie pozyskanie środków na refinansowanie istniejącego zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji serii E i F.

"Na podstawie zawartej umowy emisyjnej emitent będzie realizował program emisji obligacji zgodnie z następującymi założeniami:

1. Jednokrotne lub wielokrotne emisje obligacji przez emitenta,

2. Łączna wartość obligacji wyemitowanych, a niewykupionych w ramach programu nie przekroczy 64 000 000 zł;

3. Obligacje będą emitowane jako obligacje niemające postaci dokumentu, zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank, o wartości nominalnej jednej obligacji równej 1 000 zł,

4. Okres zapadalności obligacji nie będzie dłuższy niż 31 marca 2025 r.

5. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej,

6. Obligacje mają być obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu ustawy o obligacjach" - wymieniono w informacji.

Na podstawie ww. umowy emisyjnej bank zobowiązał się do wykonania określonych obowiązków związanych z organizacją i obsługą programu, a także z emisją obligacji emitowanych w ramach programu, w tym do pełnienia funkcji aranżera emisji, agenta ds. obliczeń, agenta ds. płatności, oraz depozytariusza, podano także.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)