Sądy zarządziły w 2018 r. kontrolę operacyjną i utrwalanie rozmów wobec prawie 6 tys. osób – wynika z rocznej informacji Prokuratora Generalnego przedstawionej w środę na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisja przyjęła informację.

Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beata Marczak poinformowała przedstawiając informacje Prokuratora Generalnego, że w 2018 r. sądy zarządziły kontrolę operacyjną i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 5915 osób.

Z największa liczbą wniosków o kontrolę wystąpiła policja. Dotyczyły one 4815 osób. Sąd zarządził ją wobec 4672 osób, a odmówił wobec 14 osób. Prokurator nie wyraził zgody na kontrolę wobec 129 osób.

Straż Graniczna wystąpiła o kontrolę wobec 348 osób. Sąd zarządził ją wobec 345 osób, a prokurator nie wyraził zgody na wnioski wobec 3 osób.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 198 osób. Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją wobec 187 osób. Prokurator Generalny nie wyraził zgody na kontrolę operacyjną wobec 11 osób.

Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne wnosiło o kontrolę wobec 385 osób. Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją wobec 374 osób, a odmówił wobec 8 osób. Prokurator Generalny nie wyraził zgody na kontrolę wobec 3 osób.

Żandarmeria Wojskowa wnioskowała o kontrolę wobec 151 osób. Sąd zarządził ją wobec 150 osób, a prokurator nie wyraził zgody na kontrolę operacyjną wobec jednej osoby.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego wniosła o kontrolę wobec 61 osób. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją wobec 60 osób, natomiast Prokurator Generalny nie wyraził zgody na kontrolę wobec jednej osoby.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej nie kierował w 2018 roku wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej. Podobnie jak Służba Ochrony Państwa.

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego nie kierował w 2018 roku wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej.

Krajowa Administracja Skarbowa wnioskowała o zarządzenie kontroli wobec 16 osób, a Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją we wszystkich przypadkach.

Prok. Beata Marczak podkreśliła podczas posiedzenia senackiej komisji, że liczba wniosków o kontrolę operacyjną i ich utrwalanie zmniejsza się w 2018 roku w stosunku do 2017 roku. Sądy zarządziły kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 6402 osób, a odmówiły wobec 146 osób.

>>> Czytaj też: Szpieg - zawód, który trzeba na nowo zdefiniować