Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ferrum w zamiarem wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii F, podała spółka.
"Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez emitenta w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 33 368 233 akcji serii F spółki" - czytamy w komunikacie.
Zatwierdzony prospekt emisyjny zostanie opublikowany w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki.
Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.
(ISBnews)