Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ciechu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 22 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
"Zarząd Ciech S.A. przedkłada akcjonariuszom spółki do rozpatrzenia [...] wniosek dotyczący przeznaczenia zysku netto Ciech S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 270 611 852,97 zł na:
a) pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia w kwocie 17 181 990,27 zł,
b) kapitał zapasowy w kwocie 253 429 862,7 zł pozostałą po pokryciu straty z lat ubiegłych" - czytamy we wniosku zarządu Ciecha.
Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)