"Zarząd Ultimate Games informuje, że w dniu 26 lipca 2019 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwały zgodnie z którymi: dzień 29 lipca 2019 r. został wyznaczony jako dzień ostatniego notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki na rynku NewConnect w ramach alternatywnego systemu obrotu, z dniem 30 lipca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostaną akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, E i F oraz będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "ULTGAMES" i oznaczeniem "ULG" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej tj. 19 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ultimate Games sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wszystkich akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

>>> Czytaj też: Szef ma zawsze lepiej? Nawet „najwyżsi rangą” mają kogoś, kto patrzy na nich z góry [WYWIAD]