"W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 192,2 mld zł i były wyższe o 10,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - czerwiec 2018 r. o ok. 9,5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 3,5 proc. r/r (tj. ok. 3 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 0,6 proc. r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),

- dochody z podatku PIT były wyższe o 11,4 proc. r/r (tj. ok. 3,2 mld zł),

- dochody z podatku CIT były wyższe o 18,8 proc. r/r (tj. ok. 3,5 mld zł),

- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,3 proc. r/r.

Dochody budżetu państwa z podatków pośrednich wyniosły 121,27 mld zł w okresie styczeń-czerwiec br., co stanowiło 47,6 proc. rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 63,4 proc. (22,05 mld zł), a od osób fizycznych (PIT) - w 47,9 proc. (30,79 mld zł).

W zakresie podatków pośrednich, wpływy z podatku akcyzowego wyniosły po sześciu miesiącach br. 33,54 mld zł, tj. 45,9 proc. rocznego planu. Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 2,33 mld zł, tj. 51,1 proc. planu. Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 192,18 mld zł, czyli 49,6 proc. planu na cały 2019 r.

Dochody niepodatkowe w ciągu sześciu miesięcy br. wyniosły 14,49 mld zł, co oznacza realizację 56,2 proc. planu, w tym dochody z cła sięgnęły 2,12 mld zł (50,7 proc. planu).

Reklama

W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 14,5 mld zł i było wyższe o ok. 0,8 mld zł (tj. 6,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - czerwiec 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. wyniosło 197,2 mld zł, tj. 47,4 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (172,5 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 24,7 mld zł, tj. 14,3 proc., głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 10,9 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13 emerytury". Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,4 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,3 mld zł), podano także.

>>> Polecamy: Mapa długów, deficytów i nadwyżek budżetowych w UE