W 2018 r., w pierwszym półroczu jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,89 mld zł; skonsolidowane przychody w drugim kw. 2018 r. wyniósły z kolei 7,64 mld zł.

Skonsolidowany wynik EBITDA, czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2019 r. wyniósł 3,17 mld zł (w porównaniu do 4,30 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku), a skonsolidowany wynik EBITDA w II kw. 2019 r. wyniósł 1 mld zł ( w porównaniu do 1,63 mld zł w analogicznym okresie 2018 r.)

Spółka podała szacunkowy skonsolidowany wynik netto, który w I półroczu 2019 r. wyniósł 1,31 mld zł (w porównaniu do 2,27 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku); skonsolidowany wynik netto w II kw. br. wyniósł 0,25 mld zł ( w porównaniu do 0,70 mld zł w II kw. 2018 r.).

Szacowany wolumen dystrybucji gazów przez spółkę zależną PGNiG, Polską Spółkę Gazownictwa w I półroczu 2019 r. wyniósł 6,31 mld m sześc. ( w porównaniu do 6,36 mld m sześc. w analogicznym okresie 2018 r.); w II kw. 2019 r. to 2,43 mld m sześc. gazu (w porównaniu do 2,14 mld m sześc. w analogicznym okresie 2018 r.)

Reklama

"Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu okresowego za II kwartał i I półrocze 2019 roku nastąpi w dniu 22 sierpnia 2019 roku" - zastrzegła PGNiG.

(PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz