"Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,78 mld zł; w tym:

- Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,6 mld zł

- Szacunkowa oczyszczona EBITDA segmentu wydobywczego: 0,18 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO) wyniósł 0,57 mld zł. Efekt LIFO (podwyższający raportowany wynik operacyjny) wyniósł -0,04 mld zł.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7,7 mld zł.

"Jednocześnie spółka informuje, iż w omawianym okresie, na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wg metodologii LIFO może mieć ujemny wpływ saldo zdarzeń jednorazowych na łączną kwotę 0,04 mld zł" - czytam dalej.

Grupa Lotos planuje publikację raportu za I półrocze 30 sierpnia br.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)