Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Ciech ocenia, że prawdopodobna hibernacja produkcji w Ciech Soda Romania nie będzie miała wpływu na działalność biznesową prowadzoną z Polski, Niemiec i Hiszpanii i nie powinna także wpłynąć na realizację podstawowego celu finansowego strategii na lata 2019-2021, czyli wypracowania min. 900 mln zł znormalizowanej EBITDA, poinformował prezes Dawid Jakubowicz. Zaznaczył, że Ciech do końca roku uzyska „niezbędną wiedzę, opartą na twardych biznesowych przesłankach i analizach, która pozwoli podjąć kolejne decyzje".
„Prawdopodobna hibernacja produkcji w Ciech Soda Romania nie będzie miała wpływu na naszą działalność biznesową prowadzoną z Polski, Niemiec i Hiszpanii. Nie powinna także wpłynąć na realizację podstawowego celu finansowego naszej strategii na lata 2019-2021, czyli wypracowania minimum 900 mln zł EBITDA znormalizowanej" – powiedział Jackiewicz, cytowany w informacji spółki.
W analizach przy tworzeniu Strategii Grupy Ciech na lata 2019-2021 założono udział EBITDA (Z) rumuńskiego biznesu w wyniku Grupy Ciech na poziomie mniejszym niż 1% w 2021.
„Mimo problemów w Rumunii, będziemy nadal rozwijać Ciech w kierunku budowy bardziej efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim przez zwiększanie przewag konkurencyjnych w kluczowym biznesie sodowym oraz dalsze inwestowanie w rozwój biznesów specjalistycznych" – dodał prezes.
„Niestety, do czasu pozyskania racjonalnego kosztowo źródła pary, nie widzimy możliwości prowadzenia rentownej działalności biznesowej w Rumunii. Dalsze funkcjonowanie zakładu, którego, po proponowanej ostatniej podwyżce cen, ponad 50 proc. kosztów całkowitych stanowiłaby para technologiczna, miałoby negatywne konsekwencje. Do końca roku uzyskamy niezbędną wiedzę, opartą na twardych biznesowych przesłankach i analizach, która pozwoli nam podjąć kolejne decyzje. Na stole mamy dziś wiele scenariusze wyjścia z tej sytuacji, m.in. opcje pozyskania pary z innego, racjonalnego ekonomicznie źródła. Nie wykluczamy w tym obszarze współpracy z zewnętrznymi partnerami" – zaznaczył Jackiewicz.
Rada Dyrektorów Ciech Soda Romania (CSR), spółki zależnej Ciechu, podjęła decyzję o rozpoczęciu przygotowań na wypadek konieczności wstrzymania produkcji przez CSR, w sytuacji zaprzestania dostaw pary technologicznej przez jedynego dostawcę pary - spółkę S.C. CET Govora w upadłości układowej (CET), podał Ciech.
Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)