Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Synektik odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2018/2019, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r., wobec 1,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 0,21 mln zł wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej. Powtarzalna (tj. oczyszczona z wpływu wydarzeń jednorazowych i kosztów badawczo-rozwojowych) EBITDA wyniosła 2,2 mln zł wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej.
"Bieżące wyniki zostały obciążone kosztami netto badań i rozwoju produktów rozliczanymi od 2019 r., a na wysokość ubiegłorocznego EBIT i zysku netto kluczowy wpływ miało rozpoznanie zysku na okazjonalnym nabyciu Monrol Poland" - czytamy w komunikacie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,5 mln zł w III kw. r. obr. 2018/ 2019 r. wobec 10,15 mln zł rok wcześniej.
Spółka podała, że kluczowy wpływ na dynamiczny wzrost wyników grupy miał skokowy wzrost sprzedaży segmentu dostaw zaawansowanych technologii medycznych, rozwiązań IT oraz usług. Przychody segmentu w III kw. roku finansowego wzrosły o 100% r/r, do 10,4 mln zł. Wzrost sprzedaży oraz zmiana portfela sprzedawanych produktów zaowocowały wypracowaniem 1,8 mln zł EBITDA, wobec straty na tym poziomie w analogicznym okresie minionego roku kalendarzowego.
Segment radiofarmaceutyków zakończył III kw. r. finans. z 24-proc. wzrostem przychodów, do 6,1 mln zł, na co złożyły się wyższa sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych (+10% r/r.) oraz skokowy wzrost sprzedaży asortymentu uzupełniającego (m.in. generatorów).
" Trzeci kwartał był kolejnym okresem dynamicznego wzrostu sprzedaży i zysków Grupy Synektik, na który złożyły się satysfakcjonujące wyniki obu głównych segmentów biznesowych. Konsekwentna realizacja strategii rozwoju nie tylko owocuje coraz lepszymi, bieżącymi wynikami, ale również wzmacnia biznesowy potencjał Synektik, stwarzając mocną podstawę pod wzrost wyników i wartości Grupy w kolejnych okresach" - powiedział założyciel i prezes Synektika Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.
W I-III kw. roku obr. 2018/2019 r. spółka miała 9,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 101,26 mln zł w porównaniu z 105,32 mln zł rok wcześniej.
Synektik podał w sprawozdaniu, że w ujęciu narastającym znormalizowana EBITDA wyniosła 17,5 mln zł, co stanowi wzrost o 218% r/r (zmiana wartości o blisko 12 mln zł). Rentowność mierzona wskaźnikiem EBITDA znormalizowanym po 9 miesiącach wzrósł z poziomu 10% do 17%.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r. obr. 2018/2019 r. wyniósł 8,54 mln zł wobec 2,46 mln zł straty rok wcześniej.
Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW. Grupa jest wiodącym dostawcą zaawansowanych produktów radiofarmaceutycznych, urządzeń medycznych i rozwiązań informatycznych stosowanych w diagnostyce oraz terapii w dziedzinach onkologii, kardiologii i neurologii.
(ISBnews)