Jak podało w czwartek ministerstwo rolnictwa w komunikacie, "Komisja Europejska 28 sierpnia 2019 r. podjęła decyzję o zwiększeniu poziomu zaliczek w ramach płatności bezpośrednich z 50 proc. do 70 proc. i w ramach płatności obszarowych PROW tj. »Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)«, »Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego«, działania »Rolnictwo ekologiczne« oraz poddziałania »Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej« z 75 proc. do 85 proc.".

Wskazano, że "dokument w tej sprawie został przyjęty na forum Unii Europejskiej 28 sierpnia br., a wypłaty będą realizowane od 16 października 2019 r., w ramach limitów określonych na ten cel w budżecie unijnym na rok 2020". Podkreślono, że nie są to dodatkowe środki z budżetu unijnego.

Dodano, że projekty krajowych aktów prawnych (rozporządzeń), na podstawie których będą stosowane zaliczki na poczet płatności za 2019 r., w najbliższym czasie będą przedmiotem konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.

Reklama

Jak zaznaczył resort rolnictwa, "z wnioskiem o zwiększenie poziomu zaliczek w związku z suszą rolniczą występował do Komisji Europejskiej minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski". "Równolegle na wniosek polskiego ministra KE przygotowała decyzję umożliwiającą Polsce i niektórym państwom członkowskim skorzystanie z derogacji dotyczącej zazielenienia. Upoważnia ona do zastosowania odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA" - dodano. Wskazano jednocześnie, że dokument w tej sprawie również został przyjęty na forum UE 28 sierpnia 2019 r.

W komunikacie ministerstwa rolnictwa czytamy ponadto, że "decyzja KE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom w zakresie zwiększenia możliwości wykorzystania dostępnych gruntów na cele paszowe w związku z suszą, jaka wystąpiła w Polsce w tym roku oraz jej skutkami, z którymi muszą się zmierzyć rolnicy".

Dodano, że w ramach odstępstwa rolnicy będą mieli możliwość wysiania międzyplonu składającego się z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast dotychczas obowiązkowej mieszanki składającej się z co najmniej z dwóch gatunków roślin. "Dodatkowo zgodnie z decyzją rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni pod warunkiem, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime" - czytamy w komunikacie.

>>> Czytaj też: Rekompensaty dla branż energochłonnych sięgną nawet 1 mld zł. Dziś wchodzi w życie ustawa